Przydatne informacje – co warto wiedzieć przed wizytą u notariusza?

Zastanawiają się Państwo, czego się spodziewać przed wizytą u notariusza? Przedstawiamy niektóre istotne informacje związane z wybranymi czynnościami notarialnymi.

Podatek od spadków i darowizn

Zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego jest wymagane, jeżeli zbywca nabył przedmiot umowy w drodze:

  • dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego,
  • darowizny po 1 stycznia 2007 roku.
  • zasiedzenia,
  • nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
  • zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu,

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczące nabycia w drodze dziedziczenia zawsze jest wymagane – niezależnie od tego, czy spadkobierca jest zwolniony z podatku lub nastąpiło przedawnienie. Odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku można uzyskać w sądzie cywilnym, w którym toczyła się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku.

businessman signing a contract