Notariusze

Notariusz Hanna Zbrzeżna-Cąkała

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1984-1999 po odbytej aplikacji i asesurze sądowej orzekałam jako Sędzia Sądu Rejonowego, a następnie Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. W dniu 16 marca 1999 roku uzyskałam nominację na notariusza. Od 14 maja 1999 roku do 30 czerwca 2014 roku prowadziłam kancelarię indywidualnie, od 01 lipca 2014 roku do chwili obecnej w formie spółki cywilnej.

W latach 01 stycznia 2003 do 31 grudnia 2005 byłam Członkiem Sądu Dyscyplinarnego.

Od 01 stycznia 2006 roku jestem wizytatorem w Izbie Warszawskiej.

Od 01 stycznia do chwili obecnej jestem Członkiem Zespołu Wizytacyjnego.

Prowadzę również zajęcia seminaryjne dla aplikantów.

Współpracuję ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, jako wykładowca.


Notariusz Kamila Kalińska

Jestem absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawo i Administracja.

W 2009 roku rozpoczęłam aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Warszawie, którą ukończyłam zdanym egzaminem notarialnym, następnie do czerwca 2014 roku pracowałam na stanowisku asesora notarialnego, pogłębiając wiedzę i zdobywając cenne doświadczenie zawodowe. W kwietniu 2014 roku zostałam nominowana przez Ministra Sprawiedliwości na notariusza.

Jako notariusz zapewniam stronom bezpieczeństwo obrotu. Swoją pracę wykonuję, stosując przepisy obowiązującego prawa i przestrzegając zasad etyki oraz praw człowieka. Podstawowymi zasadami obowiązującymi notariusza są: uczciwość, rzetelność, niezależność oraz bezstronność i zachowanie tajemnicy zawodowej.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych miałam przyjemność współpracować z klientem indywidualnym, a także z osobami prawnymi, w tym z  przedsiębiorstwami, firmami deweloperskimi, spółdzielniami, bankami, agencjami i biurami nieruchomości.

608-kalinska-kamila

<br />

Przedstawiamy Państwu notariuszy pracujących w naszej <a href=”https://notariuszursynow.waw.pl/kontakt/” data-mce-href=”https://notariuszursynow.waw.pl/kontakt/”>Kancelarii Notarialnej na Ursynowie</a>:<strong>Notariusz Hanna Zbrzeżna-Cąkała</strong>Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1984-1999 po odbytej aplikacji i asesurze sądowej orzekałam, jako Sędzia Sądu Rejonowego a następnie Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. W dniu 16 marca 1999 roku uzyskałam nominację na notariusza. Od 14 maja 1999 roku do 30 czerwca 2014 roku prowadziłam kancelarię indywidualnie, od 01 lipca 2014 roku do chwili obecnej w formie spółki cywilnej.W latach 01 stycznia 2003 do 31 grudnia 2005 byłam Członkiem Sądu Dyscyplinarnego.Od 01 stycznia 2006 roku jestem wizytatorem w Izbie Warszawskiej.Od 01 stycznia do chwili obecnej jestem Członkiem Zespołu Wizytacyjnego.Prowadzę również zajęcia seminaryjne dla aplikantów.Współpracuję ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, jako wykładowca.

<br />

<br />

<br />

<strong>Notariusz Kamila Kalińska </strong>Jestem absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawo i Administracja.W 2009 roku rozpoczęłam aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Warszawie, którą ukończyłam zdanym egzaminem notarialnym, następnie do czerwca 2014 roku pracowałam na stanowisku asesora notarialnego pogłębiając wiedzę i zdobywając cenne doświadczenie zawodowe. W kwietnia 2014 roku zostałam nominowana przez Ministra Sprawiedliwości na notariusza.Jako notariusza zapewniam stronom bezpieczeństwo obrotu, a swoją pracę wykonuje stosując przepisy obowiązującego prawa i przestrzegając zasad etyki i praw człowieka. Podstawowymi zasadami obowiązującymi notariusza są: uczciwość, rzetelność, niezależność oraz bezstronność i zachowanie tajemnicy zawodowej.Przy dokonywania czynności notarialnych miałam przyjemność współpracować z klientem indywidulanym, a także z osobami prawnymi, w tym z przedsiębiorstwami, firmami deweloperskimi, spółdzielniami, bankami, agencjami i biurami nieruchomości.<br />

<br />

<img class=”img-thumbnail aligncenter wp-image-238″ src=”https://notariuszursynow.waw.pl/wp-content/uploads/2014/02/608-kalinska-kamila.jpg” alt=”608-kalinska-kamila” width=”180″ height=”232″ data-mce-src=”https://notariuszursynow.waw.pl/wp-content/uploads/2014/02/608-kalinska-kamila.jpg” />

<br />

<br />