notariusz 648x533

Kiedy potrzebny jest nam notariusz?

Dodano 23.02.2018, Kategoria: , Tagi:

Instytucja notariatu w Polsce ma bardzo długą historię, a jej początków można doszukać się już w średniowieczu za panowania Piastów, gdy pierwsze dokumenty notarialne poświadczały nadania królewskie. Obecnie notariusz stał się jednym z zawodów zaufania publicznego, a osoby na to stanowisko muszą mieć wykształcenie prawnicze i powoływane są przez ministra sprawiedliwości. W naszym kraju notariusz zajmuje się przede wszystkim sporządzaniem różnego rodzaju aktów prawnych, wykonywaniem czynności notarialnych, a także świadczeniem pomocy prawnej, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

 Akty i czynności notarialne

W codziennym życiu notariusz jest nam potrzebny przede wszystkim w takich przypadkach, gdy chcemy sporządzić różnego typu umowy, stworzyć testament, ustanowić rozdzielność majątkową czy dokonać innej czynności w obrębie obrotu cywilnoprawnego. Ale zakres obowiązków wykonywanych przez notariusza obejmuje dużo więcej czynności, wśród których najważniejsze to:
– przygotowywanie różnego rodzaju aktów notarialnych;
– sporządzanie i doręczanie oświadczeń;
– spisywanie protokołów;
– przyjmowanie na przechowanie takich dóbr jak pieniądze, dokumenty, elektroniczne nośniki danych z ważnymi dla nas informacjami;
– tworzenie wypisów, odpisów i wyciągów z istniejących dokumentów;
– sporządzanie projektów dokumentów prawnych;
– składanie wniosków (wraz z wymaganymi dokumentami) o wpis do ksiąg wieczystych.
Trzeba pamiętać, że dopiero po spisaniu pewnych dokumentów (jak np. umowa sprzedaży, kupna, testament i inne z zakresu prawa cywilnego) oraz po potwierdzeniu ich przez notariusza niosą one za sobą skutki prawne i stają się wiążące dla stron. Jeśli wtedy któraś ze stron nie wykona postanowień takiego dokumentu, możliwe stanie się podjęcie odpowiednich kroków prawnych, aby postulaty zostały zrealizowane. Również w razie wątpliwości, czy dany dokument wymaga potwierdzenia notariusza, można umówić się na spotkanie w kancelarii notarialnej , gdzie otrzymamy wyczerpujące i jednoznaczne informacje dotyczące interesującej nas kwestii.